ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ
Υπ.Βουλευτής Ν.Θεσ/νίκης

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (23/10/2022)
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΛΥΣΕΙΣ
Παρουσίαση: Γιώργος Βοντετσιάνος
Σκηνοθεσία: Νίκος Σαλωνίτης


Τα πιο σημαντικά προβλήματα σύμφωνα με τους επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες στην κατασκευή μιας μονάδας βιοαερίου είναι τα παρακάτω [8]:
Ο τρόπος χρηματοδότησης. Το πραγματικό κόστος επένδυσης ανέρχεται περίπου σε 4.000-5.500€ ανά εγκατεστημένο kWe. Σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΠΑΝ, το ανώτατο αποδεκτό όριο επιλέξιμων δαπανών δεν υπερβαίνει τα 1.614€ ανά εγκατεστημένο kWe ενώ το ανώτατο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 40% του ανώτατου αποδεκτού ορίου επιλέξιμων δαπανών. Επίσης λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας των τραπεζών σε αντίστοιχα έργα όσο αναφορά την χρηματοδότηση επενδύσεων ενισχύει περεταίρω τα προβλήματα.
Το μονοπώλιο της ΔΕΗ το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις και ανασφάλεια στους επενδυτές.
Η αδυναμία της Ελληνικής νομοθεσίας να ρυθμίζει ενιαία το κόστος διάθεσης των αποβλήτων με βάση την αρχή <<ο ρυπαίνων πληρώνει>>.
Στην ελλειπή ενημέρωση σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου και τα αναμενόμενα οφέλη στην Αυτοδιοίκηση, τις Περιφέρειες και τους Οργανισμούς.
Στην κοινωνική αποδοχή. Η Ελλάδα πάσχει από μία υψηλού βαθμού αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες και από διοικητικούς φραγμούς για τη δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών.
Στην γραφειοκρατία. Ένα πολυστρωματικό σύστημα εγκρίσεων και σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες οδηγούν σε μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης.
Στην απουσία χωροταξικού. Τα διοικητικά εμπόδια επαυξάνονται από την απουσία χωροταξικού σχεδιασμού.

FACEBOOK LINK                                         YOUTUBE LINK



Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! | 9/2/2023 | --- LIVE ---

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)