ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ... ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

 

ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ... ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ
Υπ.Βουλευτής Α' Θεσ/νίκης

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (8/11/2022)
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΛΥΣΕΙΣ
Παρουσίαση: Γιώργος Βοντετσιάνος Σκηνοθεσία: Νίκος Σαλωνίτης

Εδαφοβελτιωτικά – λιπάσματα από βιοαπόβλητα των Δήμων Μια Ιστορία με παρελθόν αποτυχιών πάνω από 30 χρόνια, παρόν με ερωτηματικά και αβέβαιο μέλλον... Ως ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ορίζεται η αερόβια βιολογική (οξειδωτική) διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης των οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη θερμόφιλων, θερμοάντοχων και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών. Όπως συμπεραίνεται από την γενικότητα του ορισμού σωστότερο είναι να μιλάμε για κομποστοποίησεις και όσον αφορά τα βιοαπόβλητα των Δήμων αυτές εξαρτώνται από 3 παραμέτρους : α) την ποιότητα των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων β) τον εξοπλισμό και την τεχνολογία παραγωγής και γ) τις προδιαγραφές και χρήσεις των τελικών προϊόντων. Οι κατηγορίες κόμποστ που παράγονται από βιοαπόβλητα είναι οι εξής: • «Α+» κατηγορία, το κόμποστ που προέρχεται από καθαρά πράσινα – φυτικά υπολείμματα. • «Α» κατηγορία, το κόμποστ προέρχεται από διαχωρισμένο στην πηγή οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων με συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. • «Β» κατηγορία, όταν το κόμποστ είναι οργανικό κλάσμα από σύμμεικτα απορρίμματα σταθεροποιημένα και αδρανοποιημένα για χρήσεις σε αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, λατομείων, επιχωματώσεις κ.ά. Η ποιότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι χαμηλή λόγω προβληματικών πρώτων υλών, προσμείξεων και ελλιπούς ωρίμανσης. • «Γ» κατηγορία, όλα τα υπόλοιπα κόμποστ από υλικά με προσμείξεις, κοπριές λυματολάσπες. Αυτά χαρακτηρίζονται ως Υλικό Τύπου Κόμποστ (CLO). Πρόσφατα βάσει του κανονισμού 1009/2019 τα παραγόμενα τω 2 πρώτων κατηγοριών με τις προδιαγραφές ECOLABEL θα χαρακτηρίζονται ως Βιολιπάσματα EU και θα υπάγονται σε μειωμένο ΦΠΑ Στην Ευρώπη η συνολική παραγωγή κόμποστ από βιοαπόβλητα είναι άνω των 35.000.000 κ.μ./ έτος με αυξητική τάση. Από αυτά, το 25% είναι 1ης κατηγορίας, και η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται στην επαγγελματικά και ερασιτεχνική γεωργία. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη στην παραγωγή κόμποστ- εδαφοβελτιωτικών παρά του ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες στις ελληνικές καλλιέργειες. Η έλλειψη οργανικής ουσίας χαρακτηρίζει το 90% της ελληνικής γεωργικής γης. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ερημοποίησης σε πολλές περιοχές. Η χρήση βιολιπασμάτων είναι αποφαστικός παράγων για την ανατροπή του φαινομένου. Η καταγραμμένη παραγωγή κόμποστ στην Ελλάδα είναι μερικές χιλιάδες κ.µ., και η ποιότητά τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, χαμηλή έως τοξική. Ο μεγαλύτερος παραγωγός κόμποστ είναι το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) της Φυλής. Από τις πληροφορίες που διαθέτουμε παράγονται 2 υλικά το ένα είναι CLO και θάβεται στον ΧΥΤΑ. Πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρονται και σε ένα 2ο υλικό καλής ποιότητας. Διαπιστώσαμε ότι οι παραγόμενες ποσότητες είναι σχετικά μικρές και δεν είναι καταγραμμένες. Επίσης δεν βρήκαμε στοιχεία για τα προϊόντα του ΕΜΑΚ τα οποία να τα χαρακτηρίζουν ως ανακύκλωση.

FACEBOOK LINK                                         YOUTUBE LINK


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! | 9/2/2023 | --- LIVE ---

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΥΓΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. | Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 7/2/2023 (ΒΙΝΤΕΟ)