Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 16, 2022

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΔΕΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

Εικόνα
   ΔΕΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ Υπ.Βουλευτής Ν.Θεσ/νίκης ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (16/10/2022)  ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΛΥΣΕΙΣ  Παρουσίαση: Γιώργος Βοντετσιάνος Σκηνοθεσία: Νίκος Σαλωνίτης «Δενπροβλέπεται» απαντά η ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούςτου Αχελώου για τηθέσπιση ανταποδοτικού τέλους ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας πουπαράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που αξιοποιούν τον ποταμό Αχελώο αλλάκαι για θέματα που αφορούν την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), απαντήσειςδόθηκαν τόσο από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,όσο και από τη ΔΕΗ. Στηναπάντησή της η ΔΕΗ αφού παραθέτει μία σειρά πλεονεκτημάτων για την περιοχή απότην κατασκευή των υδροηλεκτρικών σταθμών, τονίζει ότι δεν υφίσταταιθεσμοθετημένο τέλος για τη Χρήση Υδροδυναμικού για Παραγωγή ΗλεκτρικήςΕνέργειας από Μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς. Το τέλος πουπροβλέπεται στο Άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 αφορά σε ΑΠΕ και μάλιστα γίνεταισυγκεκριμένη αναφορά για μικ