ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΔΕΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

 

 ΔΕΗ : ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ
Υπ.Βουλευτής Ν.Θεσ/νίκης

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (16/10/2022)
 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΛΥΣΕΙΣ
 Παρουσίαση: Γιώργος Βοντετσιάνος
Σκηνοθεσία: Νίκος Σαλωνίτης

«Δενπροβλέπεται» απαντά η ΔΕΗ για τα ανταποδοτικά από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούςτου Αχελώου για τηθέσπιση ανταποδοτικού τέλους ως ποσοστό επί της ηλεκτρικής ενέργειας πουπαράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια που αξιοποιούν τον ποταμό Αχελώο αλλάκαι για θέματα που αφορούν την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), απαντήσειςδόθηκαν τόσο από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,όσο και από τη ΔΕΗ.

Στηναπάντησή της η ΔΕΗ αφού παραθέτει μία σειρά πλεονεκτημάτων για την περιοχή απότην κατασκευή των υδροηλεκτρικών σταθμών, τονίζει ότι δεν υφίσταταιθεσμοθετημένο τέλος για τη Χρήση Υδροδυναμικού για Παραγωγή ΗλεκτρικήςΕνέργειας από Μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

Το τέλος πουπροβλέπεται στο Άρθρο 25 του Ν. 3468/2006 αφορά σε ΑΠΕ και μάλιστα γίνεταισυγκεκριμένη αναφορά για μικρά Υδροηλεκτρικά κάτω των 15 MW. Για τον λόγο αυτόντο συγκεκριμένο τέλος καταβάλλεται στον Δήμο Αγρίνιου για την παραγωγήηλεκτρικής ενέργειας από τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό Στράτος II.

Η απάντησητης ΔΕΗ καταλήγει αναφέροντας ότι οι μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί άνω των 15MW στους οποίους ανήκουν και οι ΥΗΣ Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτος Ι έχουνδιαφορετικό τρόπο διαχείρισης και υφίστανται τον ανταγωνισμό στην Αγοράενέργειας, πέραν του γεγονότος ότι η κατασκευή τους απαιτεί υψηλές επενδυτικέςδαπάνες με μεγάλη περίοδο απόσβεσης, σε αντίθεση με τους μικρούς οι οποίοιπροεντάσσονται στο Σύστημα και η παραγωγής τους τιμολογείται σε σταθερές τιμές... 

FACEBOOK LINK                                         YOUTUBE LINKΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! | 9/2/2023 | --- LIVE ---

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΥΓΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ. | Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ | 7/2/2023 (ΒΙΝΤΕΟ)