Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 23, 2022

ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ

Εικόνα
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑΝΑ ΕΜΕΝΙΔΟΥ Υπ.Βουλευτής Ν.Θεσ/νίκης ΙΛΛΥΡΙΑ WEB TV (23/10/2022) ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑ-ΛΥΣΕΙΣ Παρουσίαση: Γιώργος Βοντετσιάνος Σκηνοθεσία: Νίκος Σαλωνίτης Τα πιο σημαντικά προβλήματα σύμφωνα με τους επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες στην κατασκευή μιας μονάδας βιοαερίου είναι τα παρακάτω [8]: Ο τρόπος χρηματοδότησης. Το πραγματικό κόστος επένδυσης ανέρχεται περίπου σε 4.000-5.500€ ανά εγκατεστημένο kWe. Σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΠΑΝ, το ανώτατο αποδεκτό όριο επιλέξιμων δαπανών δεν υπερβαίνει τα 1.614€ ανά εγκατεστημένο kWe ενώ το ανώτατο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 40% του ανώτατου αποδεκτού ορίου επιλέξιμων δαπανών. Επίσης λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας των τραπεζών σε αντίστοιχα έργα όσο αναφορά την χρηματοδότηση επενδύσεων ενισχύει περεταίρω τα προβλήματα. Το μονοπώλιο της ΔΕΗ το οποίο δημιουργεί καθυστερήσεις και ανασφάλεια στους επενδυτές. Η αδυναμία της Ελληνικής νομοθεσίας να ρυθμ